Kontakt

InfoRobotics – Udruga za informatiku i robotiku
Sjedište: Bruna Bušića 12, Imotski
E-mail1: inforobotics2019@gmail.com
E-mail2: zoran.gabelica@gmail.com
Mobitel: 092.298.3388
Facebook Stranica

Lokacija: